Skynett ry:n vuosikokous 23.4. klo 18

LISÄÄ SKYPEEN KONTAKTIKSI MEDIALAARI ENNEN KOKOUKSEN ALKUA JOS HALUAT OSALLISTUA.

Käsittellään sääntömääräiset asiat:

1)      Kokouksen avaus

2)      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3)      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4)      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5)      Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6)      Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7)      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8)      Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9)      Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10)      Pankkioikeuksista päättäminen

Ystävällisin terveisin,

Hallitus 2014

Kokousmateriaalit

Tase 2014
Tuloslaskelma 2014
Toimintakertomus 2014
Toiminnantarkastuskertomus 2014
Toimintasuunnitelma 2015
Talousarvio 2015